6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ İHLALİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Şirketimiz ATA OTOMOTİV TİCARET A.Ş. KVKK’na göre Veri Sorumlusu sıfatıyla “Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:148 Çukurambar/ANKARA” adresinde HYUNDAİ marka araçların satış ve servis yetkili bayii olarak faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz, ayrıca aynı ticaret unvanı ile “Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:108 Çukurambar/ANKARA” şube adresinde CİTROEN-SUBARU marka araçların satış ve servis yetkili bayii, INFINITI marka araçların yetkili servisi olarak da faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:108 Çukurambar/ANKARA” şube adresinde CİTROEN-SUBARU marka araçların satış ve servis yetkili bayii, INFINITI marka araçların yetkili servisi olarak faaliyet gösteren şubesi çalışanı iken 10.12.2019 tarihinde iş sözleşmesini kendisi fesh etmek suretiyle işten ayrılan eski bir çalışanın, şu anda etkilenen kişi sayısı bilgisine tam olarak ulaşamadığımız müşteri yada müşterilerimize “işten ayrıldığı, ortağı olduğu……………… da çalışmaya başladığı” mealinde SMS yada whatsapp mesajı gönderdiği,bir müşterimizin 23.12.2019 tarihinde Şirket yetkilimize yapmış olduğu bildirim ile tespit edilmiştir.

Veri ihlalinin doğrudan şirketimiz tarafından işlenen, korunan herhangi bir kişisel verinin eski çalışan tarafından elde edilmesi şeklinde değil, zamanında söz konusu eski çalışan tarafından müşteriden talep edilmiş ve edinilmiş cep telefonu numarası kullanılmak suretiyle yapıldığı tahmin edilmektedir.

Buna rağmen, söz konusu veri ihlaline ilişkin bildirim öncelikle yasal yükümlülüğümüz kapsamında ve süresinde olacak şekilde 24.12.2019 tarihinde KVK Kurumu’na yapılmıştır.

Kanununun “Veri Güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince söz konusu ihlalden etkilenmiş olabilecek ilgili kişilere öncelikle yazılı (ıslak imzalı ve/veya e-posta) bildirim yöntemi ile içeriğinde KVK Kurumu’na veri ihlali bildirimi yapıldığı bilgisine de yer verilecek şekilde bildirim yapılacak olup, ayrıca web sayfalarımızdan da tüm müşterilerimize ve kamuoyuna hitaben işbu bildirimin yayınlanması uygun görülmüştür.

Böylece ilgili olabilecek kişilerin, kişisel verilerinin korunması ile ilgili talep ve/veya sorularını şirketimizin web sayfalarından ulaşabilecekleri Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak diledikleri başvuru yöntemi ile şirketimize iletebilmeleri mümkündür.

Şirketimiz kişisel verilerin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında bir şirket politikası haline getirmekle, bu konuda tüm yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmektedir.

Buna rağmen, bu kapsamda şirketimiz tarafından alınmış tüm idari ve teknik tedbirler,  aynı ve/veya benzer bir kişisel veri ihlali yaşanmaması için tekrar gözden geçirilecek ve gerekiyorsa yeni ve ek tedbirler de alınacaktır.

Tüm müşterilerimize ve kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla,

© Copyright 2019 Ata Otomotiv. Her hakkı saklıdır.