İNTERNET SİTESİ VERİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİĞİ VE

ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.maddesinin ek fıkrasına göre; Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

 

Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması, özel kanunlarla da düzenlenmiş olup, Şirketimizin kurumsal olarak gözettiği en önemli yaklaşımları arasındadır. Buna göre şirketimiz kişisel verilerin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin güvenliği, gizliliği ve korunması için ATA OTOMOTİV TİCARET A.Ş. (ATA OTOMOTİV, Şirket yada veri sorumlusu olarak da anılacaktır.) tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSU

ATA OTOMOTİV TİCARET A.Ş. KVKK’na göre Veri Sorumlusu sıfatıyla “Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:148 Çukurambar/ANKARA” adresinde HYUNDAİ marka araçların satış ve servis yetkili bayii olarak faaliyet göstermektedir. Şirketimiz 151562 sicil numarası ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve 0920126579 vergi numarası ile BAŞKENT Vergi Dairesi’ne kayıtlı olup, MERSİS Numarası: 00 92 0 126579 00 12’dür. Web adresimiz:  www.ataotomotiv.com.tr – http://www.ataotomotiv.com – http://www.atahyundai.com  http://www.hyundaiata.com ‘ dur.

 

Şirketimiz, ayrıca aynı ticaret unvanı ile “Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:108 Çukurambar/ANKARA” şube adresinde CİTROEN-SUBARU marka araçların satış ve servis yetkili bayii ve INFINITI marka araçların yetkili servisi olarak ve yine aynı ticaret unvanı ile “Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:148 Çukurambar/ANKARA” şube adresinde ATAKÖŞK OTEL olarak faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla, işbu aydınlatma metni söz konusu şube adreslerindeki faaliyetler ve verilen hizmetler için de geçerli olup,  www.atasubaru.com www.citroenata.com – www.subaruata.comwww.atainfiniti.com – www.infinitiata.com ve www.atakosk.com.tr –www.atakosk.com  web adreslerinden de aynı bilgilendirmelere ulaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız ile çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

ATA OTOMOTİV olarak, Çerez Politikası Aydınlatma Metni kapsamındaki toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ATA OTOMOTİV ile aranızda alım-satım, servis, konaklama-yemek-kongre-nişan-düğün-toplantı-SPA gibi hizmetleri, plaza ziyareti vb. ile bunların uygulanması ve varsa sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, ilgili kişi sıfatıyla müşterileri olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve ATA OTOMOTİV’in müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şubelerimize, hissedarlarımıza, diğer*şirketlere (EFE Koleji ve Hünkar Sigorta), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalara (üreticiler, tedarikçiler, kargo,  çağrı merkezi, GSM hizmet sağlayıcı, kişiselleştirme vb. hizmetleri ve bunlara ilişkin veri tabanı firmaları gibi) Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Ancak; verileriniz her hal ve şartta ATA OTOMOTİV tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

 

Çerez Politikası Aydınlatma Metni Hakkında

Çerez Politikası ATA OTOMOTİV tarafından KVK Kanunu 10’ncu maddesi kapsamında Aydınlatma Metni eki olarak hazırlanmıştır. İşbu İNTERNET SİTESİ VERİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ’nin amacı, tarafımızdan işletilmekte olan www.ataotomotiv.com.tr

www.atacitroen.comwww.atasubaru.com ve www.atakosk.com.tr internet sitelerinin (Site) işletilmesi sırasında Site ziyaretçilerine (Veri Sahibi) çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi verilmesidir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığını ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini size açıklamak amaçlanmıştır. İnternet sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek, kolaylaştırmak, Sitenin doğru ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri dahilinde bazı teknolojilerden (çerezler-cookies) faydalanmak, kullanmak gerekmektedir. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgiler olarak tanımlanabilir. Çerezler; kullanım ömrü, kullanım amacı, çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli tasniflere tabi tutulur.

 

Kullanım ömrüne göre çerezler      :Oturum Çerezi – Kalıcı Çerezler

Kullanım amacına göre çerezler    :Zorunlu Çerezler – Teknik Çerezler – Analitik Çerezler – İşlevsel/Fonksiyonel  Çerezler – Reklam Çerezleri

Çerez sahibi veya çerez yerleştirene

göre çerezler                                     :Birinci Parti Çerezler – Üçüncü parti Çerezler

 

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler

Hiçbir hal ve şartta kimliğinizi tanımlayabilecek verileri toplamaz, saklamaz, işlemeye yol açmaz; bu nitelikleri nedeniyle KİŞİSEL VERİ olarak nitelendirilemez. Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs barındırmaz. Ziyaretçiler tarafından sitenin nasıl? kullanıldığını anlamayı sağlar, istatistik verileri toplar ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirilmesine yardımcı olur. Gelecekteki olası ziyaretlerde faaliyetleri hızlandırmayı sağlar. Site ara yüzlerinin ve özelliklerinin olması gerektiği gibi kullanılması açısından zorunludur.

Reklam çerezleri

Reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini test ve analiz etmek amacıyla, kişiye bağlı temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek için gerekli hukuki bildirimlere bağlı taahhütleri alınmış olarak meşru menfaatler kapsamında kullanılabilmektedir.

Çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz

Çerezlerin kullanımına yada kullanılmamasına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek; çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek yeterli olacaktır. Hemen tüm tarayıcılarda sizlere çerezleri yönetme kapsamında uyarı seçenekleri sunulur. Bu kapsamda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin kabul edilmesi, reddedilmesi, sadece belli türdeki çerezlerin kabul edilmesi, bir sitenin bilgisayarınıza/cihazınıza çerez depolamayı talep etmesi halinde uyarı alınması ve çerezlerin silinmesi mümkündür. Çerezleri reddetme, devre dışı bırakma seçenekleri halinde tercihlerinizi sizin ayarlamanız gerekeceği gibi, ilgili sitenin bazı özellikleri ve hizmetlerinin de düzgün, beklendiği şekilde çalışmaması da söz konusu olabilir. Tarayıcı ayarları ile ilgili aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

 

Google Chrome    : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Safari                     https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Mozilla Firofox     : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Microsoft Edge     : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Adwords   : https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=tr

Opera                     :

 

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması yönünde bir tercihte/talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

ATA OTOMOTİV olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya kamuya açık herhangi bir mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin ATA OTOMOTİV tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için http://ataotomotiv.com/kvkk-aydinlatma-metni/ adresinde yer alan ATA OTOMOTİV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı açıkladığımız aydınlatma metnimizi okumanızı tavsiye ederiz.

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili diğer mevzuat gereğince kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde talep etmeye yetkili adli ve/veya idari kurumlarla paylaşılacak/paylaşılmakta olan internet erişimlerine ilişkin log kayıtları gerekirse şirket içi eğitim-denetim süreçlerinde ve hukuki yükümlülük dahilinde işlenmektedir.

 

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11nci maddesi uyarınca veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Avrupa Birliği vatandaşı ve diğer yabancı ülke vatandaşı müşterilerimiz için bilgilendirme, talebi halinde metnin İngilizce tercümesi veya tercüman yardımıyla yapılabilecektir.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, http://ataotomotiv.com/veri-sahibi/  adresinde yer alan ATA OTOMOTİV Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Kullanım koşulları ile ilgili uygun bulmayacağınız ve/veya bu kapsamdaki herhangi bir kişisel verinizin kullanılmaması talebinizin olması halinde sitemizi kullanamayabileceğinizi ve bundan doğabilecek sorumluluğu kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

19/02/2021

© Copyright 2019 Ata Otomotiv. Her hakkı saklıdır.